This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +90 346 487 2473

Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesi veren lisans programı endüstri ve yüksek öğretimde lisans düzeyinde bilgisayar mühendisi ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir. Bu programda; bilgisayar bilimi, programlama dilleri, bilişim sistemleri, bilgisayar mimarisi, tasarım ve algoritma analizi, yazılım mühendisliği teorisi gibi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ana alanları üzerinde durulmaktadır.

2001 yılında Bilgisayar Mühendisliği lisans programı EC'2000 (Mühendislik Kriterleri 2000)'e göre ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından değerlendirilmiş ve ABD'deki benzer adlı akredite programlarına eşdeğer olduğu yönünde karar alınmıştır.

Bu program mezunlarının aşağıdaki belli başlı mühendislik konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar:

 • Olasılık ve istatistik,
 • Matematik,
 • Temel bilimler,
 • Karmaşık elektrikli ve elektronik cihazların tasarımı ve analizi için gerekli mühendislik ve mühendislik bilimleri,
 • Yazılım, ve yazılım içeren donanım bileşenleri
 • Teorik bilgisayar bilimleri. 

 Üniversitenin ve bölümün gereksinimlerini yerine getiren öğrencilere, Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilmektedir.

Programın Eğitimsel Amaçları

C.Ü. Bilgisayar Mühendisliği lisans programı mezunlarının aşağıdaki yeterliliğe ve niteliğe sahip olmaları hedeflenmektedir:

 1. Temel kavramların tamamını kapsayacak şekilde ve güncel konuların tamamı üzerinde derinlemesine bilgi
 2. Matematik, doğa bilimleri ve mühendislik bilimlerinin temellerine yönelik bir anlayış
 3. Bilgisayar tabanlı sistemleri tasarlama, inşa etme ve işletme yeteneği
 4. Problemleri bilişsel bir bakış açısıyla analiz etme, algoritmik çözümler önerme, bu çözümleri doğru ve verimli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisi
 5. Bilim, teknoloji ve toplum bağlamında bilişim mesleğinin potansiyellerinin ve sorumluluklarının farkındalık
 6. Endüstriyel ve akademik ortamlarda daha fazla mesleki gelişim için güçlü bir altyapı

Program Çıktıları

C.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Lisans öğrencilerinin aşağıdaki çıktılara ulaşmış olarak mezun olması amaçlanır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma becerisi
 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde sistem, bileşen ya da süreç tasarımlama becerisi
 4. Displinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi
 5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 7. Etkin iletişim becerisi
 8. Ekonomik, çevre, küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik çözümlerinin etkilerini anlamaya yönelik eğitim alytapısı
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi
 10. Güncel konularda bilgi
 11. Teknik, beceri ve modern mühendislik araçlarını mühendislik uygulamaları için uygun şekilde kullanabilme becerisi
 12. Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında, tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi
 

İletişim Bİlgileri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kat:2 58140    Kampüs / SİVAS

0 346 219 1010 / 2473 
(Bölüm Sekreterliği / Öğrenci İşleri)
bilmuh@cumhuriyet.edu.tr


Kullanıcı Girişi

Konum

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account