• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  +90 346 219 1010 / 2473

STAJ SÜRESİ VE ALANI 

Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam en az 45 işgünü staj yapması gerekmektedir. 

Staj dönemleri 30 iş gününden uzun olamaz. En az 10 gün süre ile staj yapılması uygun görülmüştür. 

Öğrenciler, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 20 iş gününü Mühendislik Fakültesi’nde yapabilirler. 

Toplam staj süresinin en az 25 günü Yazılım Stajı olmalıdır. 

Normal koşullarda bir hafta iş günü olarak kabul edilmektedir. Cumartesi günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde, bu yerlerdeki haftalık iş günü esas alınır. 

İletişim Bİlgileri

Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kat:2 58140    Kampüs / SİVAS

0 346 219 1010 / 2473 
(Bölüm Sekreterliği)
bilmuh@cumhuriyet.edu.tr

Konum