This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +90 346 487 2473

Mezun durumunda olan öğrenciler hariç, diğer tüm öğrenciler akademik takvime göre ders dönemleri içerisinde staj yapamazlar. Ancak, ders dönemleri dışında kalan süreçlerde stajlarını yapabilirler. Bu doğrultuda, staja başlamadan en az 10 gün öncesinde aşağıda listelenen evraklar, ıslak imzalı ve kaşeli bir şekilde hazırlanarak Arş. Gör. Fatma AZİZOĞLU'na veya bölüm sekreteri Ali ÖCAL'a elden teslim edilmesi gerekmektedir. Mail yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. 

  1. Staj Başvuru Formu (Form-10)
  2. Covid Dilekçesi (Form-17)
  3. Staj Taahhütnamesi (Form-18)
  4. Staj Gizli Sicil Formu (Form -11)

Stajını tamamlayan öğrenciler ise yine aşağıda listelenen evrakları hazırlayarak staj bitiminden en fazla 1 ay sonrasına kadar yine Arş. Gör. Fatma AZİZOĞLU'na veya bölüm sekreteri Ali ÖCAL'a elden veya bölüme kargo yoluyla ulaştırması gerekmektedir. 

  1. Staj Defteri (imzalı, kaşeli ve mühürlü)
  2. Staj Gizli Sicil Formu (Form-11)
  3. Öğrenci Staj Puan Cetveli (Form-19) 

Not: İlgili formlara, Formlar sekmesinden erişilebilir.

İletişim Bİlgileri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kat:2 58140    Kampüs / SİVAS

0 346 219 1010 / 2473 
(Bölüm Sekreterliği / Öğrenci İşleri)
bilmuh@cumhuriyet.edu.tr


Kullanıcı Girişi

Konum

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account