• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  +90 346 219 1010 / 2473

BİTİRME PROJESİ

 1. Her ödev grubu, danışman ile belirlediği takvime göre projelerinin aşamalarını gerçekleştirecektir.
 2. Grupların takvimleri tüm yıl boyunca en az 2 haftada bir sunum olacak şekilde planlanacaktır.
 3. Bu günlerden en fazla 3’üne katılmayan gruplar devamsız sayılacak ve projeleri başarısız kabul edilecektir.
 4. Belirlenen takvim dışında sunum ve danışmanlık günü verilmeyecektir.
 5. Bu takvim, danışman tarafından projenin verildiği gün oluşturulacak gruplara bildirilecek ve değiştirilmeyecektir.
 6. Sunum günlerine tüm grup elemanları birlikte katılmak zorundadır, katılmayan grup üyelerinin devamsızlığına bu gün işlenerek 3. maddede belirtilen oranları geçtiği taktirde bireysel olarak bu grup üyesi başarısız sayılarak projeden çıkartılacaktır.
 7. Proje teslim kurallarına uygun teslim edilmeyen projeler, çalışan uygulamalar olarak sunulsa bile başarısız kabul edilecektir. Proje teslim kuralları sunum günlerinde projelerin yapılarına göre danışman tarafından belirlenecektir.
 8. Bitirme projesini başarıyla tamamlamak için projenin savunulduğu hafta öğrenciden;
  1. Belirlenen formatta bir rapor yazması, (Rapor Taslağını buradan indirebilirsiniz.)
  2. Savunma için bir sunum hazırlaması (maksimum 12dk sunum+3 dk soru-cevap)
  3. Proje kodları bulut tabanlı bir versiyon kontrol sisteminde paylaşılması istenecektir.