• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  +90 346 219 1010 / 2473

BİTİRME PROJESİ EYLEM PLANI

TARİH

EYLEM PLANI

15.10.2018

Proje Başlangıç

15.11.2018

1. Ara Rapor Teslimi

15.12.2018

2. Ara Rapor Teslimi

Dönem sonu sınav tarihleri

Sunum Sınavı

  1. Her öğrenci 19.10.2018 tarihine kadar danışmanıyla görüşüp proje konusunu kesinleştirmesi gerekmektedir.
  2. Ara raporların belirtilen tarihler kapsamında Araş. Gör. Emre YALÇIN’a teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. Ara raporların kesinlikle teslim edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir ara raporun teslim edilmemesi öğrencinin bitirme projesi dersinden kalmasına neden olacaktır.
  4. Bölümde biri dört, ikisi üçer kişiden oluşan toplam üç tane bitirme projesi komisyonu oluşturulacaktır. Her öğrenci kendi ödev sorumlusunun olduğu gruba ödevini sunacaktır. Öğrencinin proje sorumlusunun puanı toplam puanın %50’sini oluşturacak, diğer %50 komisyonun diğer üyelerin puanlarının ortalaması olacaktır.

İletişim Bİlgileri

Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kat:2 58140    Kampüs / SİVAS

0 346 219 1010 / 2473 
(Bölüm Sekreterliği)
bilmuh@cumhuriyet.edu.tr

Konum