• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  +90 346 219 1010 / 2473

Bitirme Projeleri 2018 Güz Yarıyılı Ara Değerlendirme ve Sunum Esasları

·22 Ocak 2018 tarihi saat 9:00’da Bitirme Projesi alan öğrenciler Proje Değerlendirme Komisyonuna Bitirme Projelerini sunacaklardır.

·Projelerinin temel yapısı ve amaçlarının açıklandığı 5 dakikalık sunum ve takip eden 5 dakikalık soru cevap şeklinde bir uygulama yapılacaktır.

·Projelerini sunacak öğrenciler :

Bölüm Web Sitemizde ilan edilen Bitirme Projesi Tez Yazım Örneğine uygun olarak hazırlanmış karton kapaklı ve ciltlenmiş raporunu (bakınız: http://ceng1.cumhuriyet.edu.tr/index.php/lisans/bitirme-projeleri) proje danışmanına teslim edecek ve danışmanının onayı sonucunda komisyona projesini sunacaktır. Bu raporlar en geç 21 Ocak 2018 tarihine kadar danışmanlara teslim edilecektir. Danışmanına raporunu teslim ederek onay alan öğrenciler belirlenecek ve ilan edilecek randevu sırasına göre proje sunumuna alınacaklardır.

·Öğrenciler sunumlarını danışmanlarının bulunduğu komisyonda sunacaklardır.

·Sunumları hazırlamış olan  Bitirme Projesi Öneri formlarında belirtilen kurallara göre hazırlanmak zorundadır.

·Bahar dönemi sonunda yapılacak olan Bitirme Projeleri tesliminde yapmış olduğunuz projenize ait Web Sitesi ve GitHub hesabınızın da olması istenilmektedir. Proje tesliminde hazırlayacağınız Tezler yukarıda verilen Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Bitirme Projeleri Değerlendirme Komisyonları:

1 nolu Komisyon:

Yrd. Doç. Dr. A. Gürkan YÜKSEK

Yrd. Doç. Dr. Halil ARSLAN

Arş. Gör. Emre DELİBAŞ

 

2 nolu Komisyon:

Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAKCI

Arş. Gör. Dr. Emre ÜNSAL

Arş. Gör. Abdulkadir ŞEKER

 

3 nolu Komisyon:

Doç. Dr. H.Doğan KARKI

Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN

Arş. Gör. A.Fırat YELKUVAN

İletişim Bİlgileri

Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kat:2 58140    Kampüs / SİVAS

0 346 219 1010 / 2473 
(Bölüm Sekreterliği)
bilmuh@cumhuriyet.edu.tr

Konum